Evelien Polders

Docent en Onderzoeker - Universiteit Hasselt – Instituut voor Mobiliteit (IMOB)

Evelien Polders is docent en onderzoeker aan de Universiteit Hasselt, Instituut voor Mobiliteit (IMOB). Haar expertise situeert zich vooral op vlak verkeersveiligheid, verkeersconflictindicatoren, ongevallenanalyse alsook inrichting van weginfrastructuur in relatie tot verkeersgedrag. Daarnaast doceert ze diverse opleidingsonderdelen binnen de bachelor- en masteropleiding Mobiliteitswetenschappen.

Dinsdag 21.03.2023
13:00

Themasessie 3

Proactief identificeren van verkeersconflicten met MIA

In het kader van MIA zijn op drie locaties dronebeelden verzameld. Uit de resultaten blijkt dat drones toelaten om efficiënt informatie te verzamelen op het terrein en in één oogopslag inzicht geven in onder andere de gedragingen, conflicten, rijsnelheden en intensiteiten. Verkeersonveilige situaties worden sneller gedetecteerd en maatregelen kunnen genomen worden voordat er slachtoffers vallen.

Info voor rijlesgevers: De deelnemende rijlesgevers krijgen voor deze gevolgde sessie 1 uur erkenning voor verplichte jaarlijkse bijscholing. (punt 3) Er is een maximum van 3 erkende uren voor de dag. 

×
Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie
Alle cookies aanvaarden
Voorkeuren bewaren Terug