Helmut Paris

Helmut Paris

Verkeerspsycholoog - MOW

Helmut is een in Duitsland opgeleide verkeerspsycholoog met ondertussen meer dan 30 jaar werkervaring op vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid. Naast zijn masterdiploma in de psychologie in het jaar 2000 kijkt hij terug op 7 jaar ervaring als wetenschappelijk medewerker aan een Instituut voor medisch-psychologisch rijgeschiktheidsonderzoek in Duitsland. Eveneens werkte hij in zijn eerste jaren in Vlaanderen als onderzoeker aan de KULeuven (evaluatiestudies ‘Intelligente Snelheidsadaptatie’ (ISA) / leidraad ‘Preventief werken aan verkeersveiligheid’ voor steden en gemeenten‘).

Sinds 2002 is hij in dienst van de Vlaamse overheid (DMOW) waar hij over vele jaren heen talrijke projecten zoals o.m. de TV-sensibilisatiecampagne ‘Zeppe & Zikki”, ‘Getuigen onderweg’ (Rondpunt), ‘Save-charter Steden & Gemeenten’ (OVK), of recent de projecten ter bevordering van lokale ongevallenanalyses (Mia QuickScan, SAVE 2.0) met zijn specifieke kennis en ervaring rond menselijk verkeersgedrag aanvulde. Helmut is reeds vele jaren actief lid van de Duitse vereniging van verkeerspsychologen (DGVP) en sinds 2016 lid van ‘Traffic Psychologists International’ (TPI).

Dinsdag 12.03.2024
13:00

Themasessie 2

Onderzoekscarrousel: verschillende onderzoeken toegelicht

Het project beschrijft hoe DMOW, OVK en de UGent (FPPW-Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen) de handen in elkaar sloegen om een psychologisch onderbouwde VISION ZERO vragenlijst m.b.t. de lokale preventieattitude op te stellen en te verspreiden.

In deze vragenlijst werd verkeersveiligheid geoperationaliseerd via 5 actuele verkeersveiligheidsthema’s die voor elk lokaal beleid van belang zouden moeten zijn: zone 30 in het centrum, veilige schoolomgeving, overdreven snelheid, rijden onder invloed, lokale ongevallenanalyse.

Om de gewenste informatie te verzamelen stuurden wij in de naam van OVK in juni, augustus en oktober 2023 een mail aan steden en gemeenten. Wij vroegen telkens aan burgermeester, mobiliteitsschepen en een lokale mobiliteitsdeskundige (ambtenaar) om éénmalig de digitale vragenlijst over VISION ZERO op lokaal niveau van de stad/gemeente in te vullen. Na een tweede bevraging hebben wij 136 volledig ingevulde vragenlijsten verzameld. Het presenteren van de resultaten geeft ons de mogelijkheid om steden en gemeenten daarvoor te sensibiliseren dat de beleidsvisie ‘VISION ZERO’ ook het lokaal verkeersveiligheidsbeleid betreft en zelfs nodig heeft.

×
Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie
Alle cookies aanvaarden
Voorkeuren bewaren Terug