Liessa Iliaens

Liessa Iliaens

Verkeerskundige veiligheid, Agentschap Wegen en Verkeer

Liessa Iliaens is master in de Mobiliteitswetenschappen – afstudeerrichting Verkeersveiligheid. Momenteel werkt ze als verkeerskundige veiligheid bij AWV, is ze erkend verkeersveiligheidsauditor en trekker voor het project veilige schoolroutes op gewestwegen.

Dinsdag 15.03.2022
13:30

Themasessie 4

Afwegingskader voor het invoeren van 30 km/u bibeko

Om wegbeheerders een houvast te bieden bij het bepalen van een snelheidsregime voor wegen binnen de bebouwde kom is een afwegingskader samengesteld. De focus ligt op de actieve weggebruiker en de functie van de weg vormt het uitgangspunt voor de afweging. Daarnaast kunnen enkele invloedsfactoren een cruciale rol spelen bij het hanteren van een geschikt snelheidsregime.

×
Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie
Alle cookies aanvaarden
Voorkeuren bewaren Terug