Marjolein Hantson

Provincie Oost-Vlaanderen

Marjolein Hantson is beleidsmedewerker bij de provincie Oost-Vlaanderen en draagt als ruimtelijk planner bij aan de realisatie van het fietssnelwegennetwerk in de provincie. Ze werkte verschillende tracéstudies uit en kent de uitdagingen binnen het planproces voor de aanleg van fietsinfrastructuur. Het brede interesseveld omvat onder andere biodiversiteit, klimaat en gender, wat zich uit in een geïntegreerde aanpak van fietsprojecten met als doel betere plaatsen voor iedereen te maken.

Dinsdag 15.03.2022
10:30

Themasessie 1

Fietssnelwegen in kernen: waarom, wat en hoe?

In elke Vlaamse provincie krijgen de fietssnelwegen vorm. Deze routes verbinden de belangrijkste steden, gemeenten en attractiepolen en moeten voldoen aan hoge eisen qua veiligheid en comfort. Fietssnelwegen worden typisch ontworpen als vrijliggende fietswegen, al dan niet langs bestaande infrastructuren als spoorwegen en waterwegen. Maar wat als de fietssnelweg een woonkern of stedelijk gebied aandoet? Houdt de fietssnelweg dan even op? Passen we de fietssnelweg in het stedelijk weefsel in of leggen we de route om de kern heen? Hoe gaan we om met de densiteit en de weinige beschikbare ruimte? Hoe kan een fietssnelweg er in bebouwde omgevingen uitzien? Wat met de kwaliteit en de samenhang? En welke rol zou die bovenlokale verbinding op lokaal vlak kunnen spelen? Aan de hand van concrete cases en praktijkvoorbeelden gaan we in op de verschillende stappen in het ontwerpproces van een fietssnelweg. De deelnemers worden meegenomen in het denkproces, krijgen veel ruimte tot reflectie over eigen situaties, en worden geïnspireerd met voorbeelden uit binnen- én buitenland.

×
Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie
Alle cookies aanvaarden
Voorkeuren bewaren Terug