Pascal Lammar

Pascal Lammar

Beleidsmedewerker verkeersveiligheid - Departement MOW

Pascal Lammar werkt als beleidsmedewerker verkeersveiligheid bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Dinsdag 15.03.2022
14:00

Themasessie 5

Verkeersveiligheid in Vlaanderen

Op 9 juli 2021 keurde de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen 2021-2025 goed. Maar hoe ver staat het nu met de uitvoering van dat plan? En wat zijn de huidige resultaten voor de streefcijfers en indicatoren daarin? In een eerste semestriële voortgangsrapportering komt deze informatie aan bod. Deze rapportering vormt de basis voor het werkprogramma 2022.

×
Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie
Alle cookies aanvaarden
Voorkeuren bewaren Terug