Roel De Klerk

Roel De Klerk

Projectverantwoordelijke leermaatregelen Rijopleiding - VSV

Roel De Klerk is voormalig rijschooldirecteur en behaalde het graduaat Verkeerskunde. Hij werkt sinds 2012 voor de VSV als projectverantwoordelijke voor het team Rijopleiding. Momenteel is hij de projectverantwoordelijke van de leermaatregelen voor verkeersovertreders. Daarvoor is hij zich verder gaan toeleggen op de praktische psychologie.

Dinsdag 12.03.2024
12:00

Themasessie 1

Werksessie - Groepscursus voor verkeersovertreders: snelheid en onverantwoord rijgedrag

Overdreven en onaangepaste snelheid zijn de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Te snel rijden veroorzaakt bovendien 30% van alle dodelijke ongevallen. Bestuurders die in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen een zware snelheidsovertreding begaan, krijgen sinds 2022 van het Antwerpse parket een uitnodiging om deel te nemen aan de Groepsvorming Snelheid van de VSV. Doelstelling is om met de snelheidsovertreders tot een echte gedragsverandering te komen.

Gedrag wordt bepaald door vele factoren, die voortdurend in interactie zijn met elkaar. In onderzoek zijn bepaalde van die factoren omschreven als gedragsbepalers. Om tot een gedragsverandering te komen spelen we tijdens de cursus hierop in. In 2023 werd een effectmeting uitgevoerd op de groepscursus snelheid en onverantwoord rijgedrag. Uit de effectmeting bleek een positief resultaat voor gedragsverandering en een positief resultaat voor de verandering in gedragsbepalers.

Tijdens deze sessie lichten we de cursus graag toe en tonen we de resultaten van het onderzoek. We laten je ook graag nadenken over je eigen rijgedrag.

×
Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie
Alle cookies aanvaarden
Voorkeuren bewaren Terug