Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs

PZ Gent: Sammeke de superflitspaal

Stad Gent voerde in de volledige binnenstad zone 30 in. Met een reeks partners, waaronder politie, werd gezocht naar de beste manier waarop dit kon worden gerealiseerd. Draagvlak creëren, sensibiliseren en handhaven werden de kernwoorden in de aanpak. De inzet van de Lidar camera – die de koosnaam “Sammeke” kreeg – bood nieuwe mogelijkheden om deze drie kernbegrippen in één coherente aanpak te realiseren.

Op de locaties waar de Lidar wordt ingezet is er een duidelijk sensibiliserend effect en verlaagt de snelheid van de voertuigen. Dit werd meetbaar aangetoond in een experiment van Ugent-student criminologie Jelle De Cock.

VSV_STILL06

Transport & Mobility Leuven: ConACon – Management van zelfrijdende voertuigen met het oog op een verhoogde verkeersveiligheid

In een wereld met steeds meer geautomatiseerde en communicerende voertuigen blijft verkeersveiligheid belangrijk. Transport & Mobility Leuven onderzoekt in het ConACon project hoe de data van deze voertuigen kan worden aangewend om de verkeersveiligheid te verbeteren. Met een computerprogramma bootsen we realistische verkeerssituaties zo goed mogelijk na, waarbij we allerlei voertuigen verschillende karakteristieken en rijstijlen toekennen. Uit de gegevens die uit deze simulaties komen, leiden we dan informatie over (bijna-)ongevallen af. Daarna beïnvloeden we de wagens zodat ze met al deze informatie rekening kunnen houden en er op deze manier minder kansen op ongevallen zijn. Dit type van verkeersmanagement leidt dan tot een hogere verkeersveiligheid.

ConAcon_paneel

Provincie Antwerpen: Gedragsonderzoek met cameratechnologie voor verkeersveiligere fietsostrades

De Provincie Antwerpen heeft een uitgebreid fietsbeleid en wil iedereen op de fiets krijgen. Om dat te verwezenlijken zet ze sterk in op het netwerk van fietsostradesOm dat netwerk ook veilig te houden, werd op een bepaalde plaats een uitzonderlijk project uitgevoerd. 

De fietsostrade F18 verbindt Willebroek en Bornem langs de spoorlijn. Op dit traject kruist de fietser verschillende wegen en ook de spoorweg. Eén bepaald kruispunt bleek een gevaarlijke situatie te zijn, er vielen de voorbije jaren verschillende verkeersslachtoffers te betreuren. Om beter inzicht te krijgen in hoe het kruispunt gebruikt wordt door de verschillende verkeersdeelnemers werd een cameraonderzoek gedaan met 3D-camera’s. Deze camera’s leggen de rij- en looplijnen van alle verkeersdeelnemers vast samen met de snelheid en het tijdstip. Het combineren van de rijlijnen maakt het mogelijk om ook bijna-ongevallen in kaart te brengen. 

Het project objectiveerde het gebruik van het kruispunt door de verschillende verkeersdeelnemers. Daarvoor werden vooral maatregelen voorgesteld vanuit een aanvoelen dat het probleem vooral te wijten was aan de moeilijk zichtbare situatie op het kruispunt.

Kruispunt Puursestwg-F18 (1)
We gebruiken cookies op deze website om jouw gebruikerservaring te verbeteren.
Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord. Meer informatie