Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2021

VVP_Roos_2021_VVP_2019_CMYK_KLEUR

Genomineerden bekend!

De 3 finalisten van de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2021 zijn bekend! En nog beter, je kan zelf kiezen wie deze gegeerde award mee naar huis neemt tijdens de online liveshow (10.00 – 12.00 uur) op het VCV21.

Ontdek waarom de gemeente en PZ Brasschaat, de schoolomgeving aan de Langelede en de PZ Gent genomineerd zijn…


Allemaal VIB – Gemeente en PZ Brasschaat

De gemeente Brasschaat sloeg de handen in elkaar met de politie met de campagne ‘Allemaal VIB’ om verkeersveiligheid op een originele manier onder de aandacht te brengen. VIB verwijst naar ‘Verkeersveilig in Brasschaat’ en ‘Very Important Brasschatenaar’ en bundelt alle infrastructurele en sensibiliserende acties die de gemeente deze legislatuur wil uitrollen.

‘Allemaal VIB’ informeert, maakt bewust, beloont, leert aan, moedigt duurzaam verplaatsingsgedrag aan en laat burgers mee nadenken en elkaar sensibiliseren. De focus ligt op 4 hoofdthema’s (parkeren, veilig naar school, alcohol en drugs in het verkeer en duurzame mobiliteit) en op een ludieke bottom-up aanpak met oog voor herkenbare Brasschaatse problemen, bv’s en burgers.

Met deze actie toont de gemeente dat verkeersveiligheid een gezamelijke verantwoordelijkheid is. Met een verbeterde interne samenwerking, positieve resultaten na de eerste campagne en enthousiaste burgers en scholen, is VIB een succes. En de gemeente is ambitieus en hoopt dat VIB binnen enkele jaren in elke Brasschaatse huiskamer is doorgedrongen en voor een blijvende gedragsverandering zorgt.


Even uit de vaart – Langeledeschool, Voetgangersbeweging, Wachtebeke en Oost-Vlaanderen

Ondanks haar landelijke ligging leidden de piekuren aan de Langeledeschool tot drukke en onveilige situaties en stond de schoolomgeving vooral in het teken van de auto. Leerlingen, (groot-)ouders, het buurtcomité en het schoolteam gingen daarom samen aan de slag met de LaMA-methodiek. Doel: een kindvriendelijke schoolomgeving met ruimte voor duurzame mobiliteit, groen, beweging en ontmoeting.

Onder begeleiding van de Voetgangersbeweging en met de steun van gemeente Wachtebeke en provincie Oost-Vlaanderen rolden ze een mooi en low-budget project uit. Er kwamen bloembakken tegen foutparkeren, een fietsstraat, een fietsenstalling voor ouders, een kleurrijk zebrapad en extra zitruimte aan het water. Hiernaast plaatste de gemeente avontuurlijke speeltuigen en maakte de school een groot stuk van de parking vrij voor een ontmoetingsruimte in de vorm van een boot, een verwijzing naar de vroegere scheepvaart op de Langelede.

Door het vertrek aan het einde van de schooldag zo meer te spreiden, ontstaan er minder conflicten. In de nieuwe schoolomgeving staat spelen, keuvelen, picknicken en ontspannen in de natuur centraal en hier genieten de buurtbewoners en toeristen volop mee van.


Samenleven in het verkeer – PZ Gent

Het circulatieplan in Gent zorgde voor een enorme diversiteit aan weggebruikers. Uit de klachtenopvolging bleek dat dit voor nieuwe verkeersconflicten zorgt. Daarom ging de Politiezone Gent op zoek naar hoe ze haar traditionele handhaving kon heroriënteren naar een flexibelere aanpak gebaseerd op objectieve data.

Een kwalitatieve dataverzameling is hiervoor essentieel en gebeurt via :

  • een coderingssysteem om de dominante ongevalsoorzaken bij fietsers in kaart te brengen door alle pv’s van verkeersongevallen met fietsers te analyseren;
  • een goede klachtenopvolging, een belangrijke barometer voor de evolutie van wrevel- en conflictfactoren;
  • focusgesprekken met verschillende weggebruikers;
  • academisch onderzoek met de UGent;
  • nauwe samenwerking met andere partners, zoals de Fietsersbond, de Sportdienst, Xiu…

Door deze continue dataverzameling kan de PZ Gent blijven inspelen op de steeds veranderende situatie met een evenwichtige combinatie van gerichte handhaving, sensibilisering en communicatie.

We gebruiken cookies op deze website om jouw gebruikerservaring te verbeteren.
Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord. Meer informatie