Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs

VVP_2019_CMYK_KLEUR@3x

De Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs reiken we elk jaar opnieuw uit. De deelnemers van het Vlaams Congres Verkeersveiligheid kiezen op de dag zelf wie van de 3 genomineerden het mooiste project heeft. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de plenaire opening.

Jonge Wegweters – Bataljong en Kind & Samenleving wint de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2022!

Jonge Wegweters, een actieprogramma van Bataljong en Kind en Samenleving, is een toolbox voor steden, gemeenten en de vervoersregio’s om jongeren te betrekken bij het lokale mobiliteitsbeleid en te analyseren welke impact het mobiliteitsbeleid heeft op hun duurzame verplaatsingen. Op 15 maart ontvingen zij de VVP van de deelnemers van het Vlaams Congres Verkeersveiligheid. Proficiat!


Genomineerd: Coalitie van 30 – Stad Leuven

De hoofddoelstelling van de Coalitie van 30 is om zoveel mogelijk steden en gemeenten te motiveren om werk te maken van verhoogde verkeersveiligheid en leefbaarheid. Daarom is de coalitie van 30 opgericht, waarbinnen kennis rond de meerwaarde en de mogelijkheden van een algemene zone 30 gedeeld kan worden. Daarnaast wil de coalitie zoveel mogelijk gemeentebesturen hun intentieverklaring Zone 30 binnen de bebouwde kom bij gemengd verkeer laten onderschrijven.


Genomineerd: Veilige schoolomgevingen – Stad Oostende

In Oostende sloeg het stadbestuur de handen in elkaar met de VSV, de lokale politie en het Agentschap Wegen en Verkeer de schoolomgevingen veiliger te maken. Op basis van goede dataverzameling, overleg en knelpuntenonderzoek in de omgeving wordt er een actieplan opgesteld. Er wordt niet enkel ingezet op infrastructuur en financieel engagement, maar ook op educatie en handhaving. Al twaalf Oostendse schoolomgevingen werden onder handen genomen.

Dit project heeft geen sessie tijdens het congres.

We gebruiken cookies op deze website om jouw gebruikerservaring te verbeteren.
Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord. Meer informatie