Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2024

Op 12 maart kozen de deelnemers van het Vlaams Congres Verkeersveiligheid 2024 de winnaar van de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2024.
Fietsberaad Vlaanderen sleepte de overwinning in de wacht met hun project ‘Fix the mix! Overal!

Benieuwd naar wie de 3 genomineerden waren? Hieronder stellen we ze graag aan je voor.

Winnaar Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2024: Fix the Mix! Overal! – Fietsberaad Vlaanderen

Met “Fix the Mix! Overal!” wil Fietsberaad Vlaanderen het veilig fietsen in gemengd verkeer bevorderen. Het project biedt wegbeheerders een praktisch kader om te bepalen wanneer fietspaden nodig zijn en hoe ze de veiligheid van fietsers kunnen verbeteren als fietspaden geen optie zijn. Dat kan door rekening te houden met snelheden, de intensiteit van het gemotoriseerd verkeer en de wegbreedte. De projectpartners ontwikkelden daartoe twee afwegingskaders: één voor in de bebouwde kom en één voor landelijke wegen buiten de bebouwde kom. 


Genomineerde: Traject Verkeersveilige Gemeente – Provincie Antwerpen

Met het project Traject Verkeersveilige Gemeente” streeft de provincie Antwerpen samen met partners naar veilige wegen voor alle weggebruikers. Daartoe ondersteunen ze lokale besturen en politiezones bij het realiseren van een structureel en geïntegreerd verkeersveiligheidsbeleid met als doel nul verkeersdoden. Het project biedt intensieve begeleiding bij het opstellen van een actieplan gericht op de vijf pijlers van verkeersveiligheid: beleid, infrastructuur, educatie, handhaving en monitoring. Kennisdeling, tools en ondersteuning op maat helpen de lokale besturen om hun actieplan effectief te implementeren. 


Genomineerde: Digital twin mobiliteit Lubbeek – Gemeente Lubbeek i.s.m. provincie Vlaams-Brabant

De Vlaams-Brabantse gemeente Lubbeek creëert een digitale kopie van haar wegennetwerk, een “digital twin“. Hiermee kan de gemeente de effecten van toekomstige infrastructuurwerken op de verkeersstromen en -veiligheid voorspellen. Dit helpt hen te bepalen welke maatregelen ze moeten nemen om de doorstroming te optimaliseren, sluipverkeer te vermijden en de veiligheid van fietsers te verbeteren. De gemeente werkt hiervoor samen met verschillende partners uit diverse sectoren en ontvangt voor dit project subsidies van Vlaams-Brabant Slimme Regio. 

×
Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie
Alle cookies aanvaarden
Voorkeuren bewaren Terug